IMEローマ字設定 比較表

Maniac-IME:日本語入力ソフトのポータルサイト

 
日本語入力ソフト・インプットメソッドエディタのポータルサイト:Maniac-IME

|| トップページIME情報IME辞書ダウンロードその他サイトマップ ||

近代秀歌 - 百人一首 - 偏見文学史 - ハイパー定家仮名遣 - ハイパー定家指遣


ハイパー定家指遣キーボードキー操作ローマ字設定

 

※瞭[あきら]かに異同あるもののみ記(しる)す。

 
WXG
ATOK
MS-IME
ことえり
ハイパー定家指遣
 
a
a
a
a
a
i/yi
i/yi/lyi
i/yi
i/yi
i
u/wu/whu
u/wu
u/wu/whu
u/wu/whu
u
e
e
e
e
e
o
o
o
o
o
la/xa/A
la/xa
la/xa
xa
la/xa
li/xi/lyi/xyi/I
li/xi/xyi
li/xi/lyi/xyi
xi/xyi
li/xi
lu/xu/U
lu/xu
lu/xu
xu
lu/xu
le/xe/lye/xye/E
le/xe/lye/xye
le/xe/lye/xye
xe/xye
le/xe
lo/xo/O
lo/xo
lo/xo
xo
lo/xo
うぁ
wha
 
wha
wha
wwa
うぁ
うぃ
whi/wi
wi
whi/wi
whi/wi
wwi
うぃ
うぅ
 
 
 
 
wwu
うぅ
うぇ
whe/we
we
whe/we
whe/we
wwe
うぇ
うぉ
who
 
who
who
wwo
うぉ
うゎ
 
 
 
 
wwwa
うゎ
ka/ca
ka
ka/ca
ka/ca
ka
ku/cu/qu
ku
ku/cu/qu
ku/cu
ku
ko/co
ko
ko/co
ko/co
ko
くぁ
kwa/qa
kwa
kwa/qa/qwa
kwa/qa
kwa
くぁ
くぃ
kwi/qi/qwi/qyi
 
qi/qwi/qyi
kwi/qi
kwi
くぃ
くぅ
qwu
 
qwu
qu
kwu
くぅ
くぇ
kwe/qe/qwe/qye
 
qe/qwe/qye
kwe/qe
kwe
くぇ
くぉ
kwo/qo/qwo
 
qo/qwo
kwo/qo
kwo
くぉ
くゎ
qwa
 
 
 
kwwa
くゎ
くゃ
qya
 
qya
 
 
くゃ
くゅ
qyu
 
qyu
 
 
くゅ
くょ
qyo
 
qyo
 
 
くょ
 
WXG
ATOK
MS-IME
ことえり
ハイパー定家指遣
 
shi/si/ci
shi/si
shi/si/ci
shi/si/ci
si
se/ce
se
se/ce
se/ce
se
しゃ
sha/sya
sha/sya
sha/sya
sha/sya
sya
しゃ
しぃ
syi
syi
syi
syi
syi
しぃ
しゅ
shu/syu
shu/syu
shu/syu
shu/syu
syu
しゅ
しぇ
she/sye
she/sye
she/sye
she/sye
sye
しぇ
しょ
sho/syo
sho/syo
sho/syo
sho/syo
syo
しょ
すぁ
swa
 
swa
swa
swa
すぁ
すぃ
swi
 
swi
swi
swi
すぃ
すぅ
swu
 
swu
 
swu
すぅ
すぇ
swe
 
swe
swe
swe
すぇ
すぉ
swo
 
swo
swo
swo
すぉ
すゅ
 
 
 
swu
 
すゅ
chi/ti
chi/ti
chi/ti
chi/ti
ti
tsu/tu
tsu/tu
tsu/tu
tsu/tu
tu
ちゃ
cha/cya/tya
cha/cya/tya
cha/cya/tya
cha/cya/tya
tya
ちゃ
ちぃ
cyi/tyi
cyi/tyi
cyi/tyi
cyi/tyi
tyi
ちぃ
ちゅ
chu/cyu/tyu
chu/cyu/tyu
chu/cyu/tyu
chu/cyu/tyu
tyu
ちゅ
ちぇ
che/cye/tye
che/cye/tye
che/cye/tye
che/cye/tye
tye
ちぇ
ちょ
cho/cyo/tyo
cho/cyo/tyo
cho/cyo/tyo
cho/cyo/tyo
tyo
ちょ
ltsu/ltu/xtsu/xtu
/TSU/tsU/TU/tU
ltu/xtu
ltsu/ltu/xtu
xtsu/xtu
ltu/xtu
つぁ
tsa
tsa
tsa
tsa
tsa
つぁ
つぃ
tsi
tsi
tsi
tsi
tsi
つぃ
つぅ
 
 
 
 
tsu
つぅ
つぇ
tse
tse
tse
tse
tse
つぇ
つぉ
tso
tso
tso
tso
tso
つぉ
とぁ
twa
 
twa
twa
tja
とぁ
とぃ
twi
 
twi
twi
tji
とぃ
とぅ
twu/t'u
twu
twu
twu
tju
とぅ
とぇ
twe
 
twe
twe
tje
とぇ
とぉ
two
 
two
two
tjo
とぉ
 
WXG
ATOK
MS-IME
ことえり
ハイパー定家指遣
 
fu/hu
fu/hu
fu/hu
fu/hu
hu
ふぁ
fwa/fa/hwa
fa
fwa/fa
fa
hwa/fa
ふぁ
ふぃ
fwi/fi/fyi/hwi
fi/fyi
fwi/fi/fyi
fi/fyi
hwi/fi
ふぃ
ふぅ
fwu
 
fwu
 
hwu/fu
ふぅ
ふぇ
fwe/fe/fye/hwe
fe/fye
fwe/fe/fye
fe/fye
hwe/fe
ふぇ
ふぉ
fwo/fo/hwo
fo
fwo/fo/hwo
fo
hwo/fo
ふぉ
ふゃ
fya
fya
fya
fya
fya
ふゃ
ふゅ
fyu/hwyu
fyu
fyu
fyu
fyu
ふゅ
ふょ
fyo
fyo
fyo
fyo
fyo
ふょ
ya
ya
ya
ya
ya
yi
yi
yi
yi
yi
yu
yu
yu
yu
yu
いぇ
ye
ye
ye
ye
ye
いぇ
yo
yo
yo
yo
yo
lya/xya/YA/yA
lya/xya
lya/xya
xya
lya/xya
lyu/xyu/YU/yU
lyu/xyu
lyu/xyu
xyu
lyu/xyu
lyo/xyo/YO/yO
lyo/xyo
lyo/xyo
xyo
lyo/xyo
ra
ra
ra
ra/la
ra
ri
ri
ri
ri/li
ri
ru
ru
ru
ru/lu
ru
re
re
re
re/le
re
ro
ro
ro
ro/lo
ro
りゃ
rya
rya
rya
rya/lya
rya
りゃ
りぃ
ryi
ryi
ryi
ryi/lyi
ryi
りぃ
りゅ
ryu
ryu
ryu
ryu/lyu
ryu
りゅ
りぇ
rye
rye
rye
rye/lye
rye
りぇ
りょ
ryo
ryo
ryo
ryo/lyo
ryo
りょ
wa
wa
wa
wa
wa
wyi
 
wyi
wyi
wi
wye
 
wye
wye
we
wo
wo
wo
wo
wo
lwa/WA/wA/xwa
 
lwa/xwa
xwa
lwa/xwa
n/nn/n'/xn
n/nn/n'
n/nn/xn
nn/n'
nn
-
-
-
-
;
lka/xka/KA/kA
lka/xka
lka/xka
xka
lka/xka
lke/xke/KE/kE
lke/xke
lke/xke
xke
lke/xke
 
WXG
ATOK
MS-IME
ことえり
ハイパー定家指遣
 
ぐぁ
gwa
gwa
gwa
gwa
gwa
ぐぁ
ぐぃ
gwi
 
gwi
gwi
gwi
ぐぃ
ぐぅ
gwu
 
gwu
gwu
gwu
ぐぅ
ぐぇ
gwe
 
gwe
gwe
gwe
ぐぇ
ぐぉ
gwo
 
gwo
gwo
gwo
ぐぉ
ぐゎ
 
 
 
 
gwwa
ぐゎ
ji/zi
ji/zi
ji/zi
ji/zi
zi
じゃ
ja/jya/zya
ja/jya
ja/jya/zya
ja/jya/zya
zya
じゃ
じぃ
jyi/zyi
jyi/zyi
jyi/zyi
jyi/zyi
zyi
じぃ
じゅ
ju/jyu/zyu
ju/jyu/zyu
ju/jyu/zyu
ju/jyu/zyu
zyu
じゅ
じぇ
je/jye/zye
je/jye/zye
je/jye/zye
je/jye/jye
zye
じぇ
じょ
jo/jyo/zyo
jo/jyo/zyo
jo/jyo/zyo
jo/jyo/zyo
zyo
じょ
どぁ
dwa
 
dwa
dwa
dja
どぁ
どぃ
dwi
 
dwi
dwi
dji
どぃ
どぅ
dwu/d'u
dwu
dwu
dwu
dju
どぅ
どぇ
dwe
 
dwe
dwe
dje
どぇ
どぉ
dwo
 
dwo
dwo
djo
どぉ
ヴぁ
va
(う゛ぁ) va
va
va
va
ヴぁ
ヴぃ
vi/vyi
(う゛ぃ) vi
vi/vyi
vi/vyi
vi
ヴぃ
vu
(う゛) vu
vu
vu
vu
ヴぇ
ve/vye
(う゛ぇ) ve
ve/vye
ve/vye
ve
ヴぇ
ヴぉ
vo
(う゛ぉ) vo
vo
vo
vo
ヴぉ
ヴゃ
vya
 
vya
vya
vya
ヴゃ
ヴぃ
vi/vyi
(う゛ぃ) vi
vi/vyi
vi/vyi
vyi
ヴぃ
ヴゅ
vyu
 
vyu
vyu
vyu
ヴゅ
ヴぇ
ve/vye
(う゛ぇ) ve
ve/vye
ve/vye
vye
ヴぇ
ヴょ
vyo
 
vyo
vyo
vyo
ヴょ
 
WXG
ATOK
MS-IME
ことえり
ハイパー定家指遣